nl
Bekijk wat u moet regelen vóór afsluiting van uw arbeidscontract. Wilt u in Nederland of België werken? Vraag dan in ieder geval een identificatienummer aan. U heeft ook een geldig identiteitsbewijs (zoals een identiteitskaart) nodig.
Nederland en België verschillen van belastingstelsel. Hoeveel verdienen grensarbeiders netto in Nederland? En hoeveel is dat in België? In welk land moet u aangifte doen? En hoe het zit met de aftrek van hypotheekrente in Nederland?
Ieder land heeft zijn eigen rechten en plichten. De minimumlonen zijn bijvoorbeeld anders en er gelden andere regels voor vakantie-uren en vakantiegeld. Bekijk wat uw rechten en plichten zijn als u in Nederland of België werkt.
De sociale uitkeringen en vergoedingen zijn in Nederland anders geregeld dan in België. Lees hier meer over de verschillende verzekeringen bij inkomensverlies en de premiebijdragen.
Hou er rekening mee dat de ziekteverzekering in Nederland anders is geregeld dan in België. Lees hier in welk land u verzekerd bent en waarvoor. En wat u moet doen als u ziek of arbeidsongeschikt wordt.
Welk land keert uw pensioen uit? Wat moet u doen als u met pensioen gaat? U vindt hier antwoord op een aantal belangrijke vragen over pensioen.
Wist u dat u in Nederland recht heeft op andere kinderbijslagen dan in België? En dat uw kind onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering kan krijgen uit Nederland als hij of zij studeert? Lees hier belangrijke informatie voor u en uw gezin.
Informatie met betrekking tot de erkenning van uw diploma’s en/of beroepskwalificaties.
Informatie m.b.t. COVID-19